Mellom Rød Gård

Mellom Rød Gård er nabogården til Nedre Rød Gård. Stedet er en del av Klostergården livsfellesskap, hvor låven brukes som storkjøkken med tilhørende bakerhus og frukthage, samt til kafé og kulturhus.

Låven er også en møteplass både internt og eksternt, og leies i tillegg ut til http://www.mellomrodgard.no som drifter egne arrangementer.

(Siden er under utarbeiding, mer info kommer etterhvert.)