«Et ønske om å skape et sosialt bofellesskap med plass til mennesker med ulike behov for tilrettelegging, de ”usedvanlige” som Nils Christie kalte dem.»

Klostergården er et sosialterapeutisk bofellesskap bestående av to gårder, Nedre Rød og Mellom Rød i Færder kommune. Beboere og medarbeidere er aktive innen ulike deler av fellesskapet, – fjøsdrift, jord- og hagebruk, skogsdrift, bakeri, båtaktiviteter, snekkerverksted, musikkliv, undervisning, rådgivning og familieterapi. Klostergården ble etablert i 1990, etter et ønske om å skape et sosialt bofellesskap med plass til mennesker med ulike behov for tilrettelegging, de ”usedvanlige” som Nils Christie kalte dem. Målet er å gi dem et liv hvor deres positive egenskaper blir et reelt bidrag til fellesskapet og på den måten gi dem et meningsfylt liv.